کد مطلب: 118614
با تلاش محققان مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران؛ هزارمين رده سلولي در بانک سلولهاي انساني و جانوري شناسنامه‌دار و ذخيره شد
تاریخ انتشار : 1395/05/19 11:22:48
نمایش : 1104
با تلاش محققان مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران؛ هزارمين رده سلولي در بانک سلولهاي انساني و جانوري شناسنامه‌دار و ذخيره شد
 
بانک سلول‌هاي انساني و جانوري مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران موفق به ثبت هزارمين رده سلولي خود شد.
 
 
به گزارش روابط عمومي مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران، دکتر سيد ابوالحسن شاهزاده فاضليرييس مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران، در اين زمينه گفت: در حال حاضر بانک سلولهاي انساني و جانوري اين مرکز بيش از 1000 رده سلولي انساني، جانوري، بنيادي مزانشيمي،تحقيقاتي و لنفوبلاستوئيدي و رده‌هاي مورد استفاده در توليدات زيست فناوري را به محققانو مراکز  پژوهشي عرضه مي‌کند.
 
وي افزود: در اين راستا بانک سلولهاي انساني و جانوريتوانسته است تنها با گذشت نيم دهه از عمر خويش، با تلاش و پشتکار جهادي نيروهاي متخصص،علاوه بر ارائه بيش از 1000 رده سلولي، مجموعه‌اي از توانمندي هاي نرم افزاري و سختافزاري در حوزه علوم سلولي و زيست فناوري را براي تامين نياز مراکز  علمي، دانشگاهي، پژوهشي و صنعتي کشور را فراهم کردهو بستري براي ارتباط و تعامل علمي با مراکز و بانک‌هاي مرتبط و معتبر بين‌المللي ايجادکند.
 
 رييس مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران خاطرنشان کرد: اين بانک همچنينپرچمدار ارائه خدمات پيشرفته از جمله تاييد هويت رده هاي سلولي بنيادي انساني و جانوري،بررسي آپوپتوز به کمک سنجش AA-7 و AnV-FITC، بررسي آلودگي نمونه‌هاي کشت سلولي، دستکاري ژنتيکيسلولها، تشخيص گونه‌هاي جانوري و تأييد عدم اختلاط رده‌هاي سلولي به روش Multiplex PCR، بررسي اثر ژنوتوکسيسيتيبا آزمون کامت قليايي(Commet Assay ) و ده‌ها خدمات تخصصي و فوق تخصصي ديگر است.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
مراحل عضویت و منع قرارداد
 
بانک خون بند ناف رویان تهران 
با جهاد دانشگاهی استان

                                                                                     
آمار سایت
آنلاین ها
9
امروز
32
ماه
9452
کل
86300