آزمایشات

آزمایشات مادر

به منظور اطمینان از سلامت مادر بر اساس استاندارد FACT-NETCORD آزمایشات زیر باید قبل از عقد قرارداد  جهت بررسی موارد منع قرارداد به بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان ارائه گردد. (نیاز به ناشتا بودن ندارد)

              

ردیف

آزمایش های درخواستی

1 (VDRL (RPR
2 HBsAg
3 HBsAb
4 HCVAb
5 HBcAb
6 (CMV(IgM
7 (CMV(IgG
8 (HIV(I/II
9 (HTLV (I/II

 
مراحل عضویت و منع قرارداد
 
بانک خون بند ناف رویان تهران 
با جهاد دانشگاهی استان

                                                                                     
آمار سایت
آنلاین ها
1
امروز
70
ماه
9488
کل
86338