تماس با نمایندگی استان
مسئول نمایندگی
بانک ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف رویان در  جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری:


 آقاي شیخیان

 33380312- 038
داخلی 15
شهرکرد ـ میرآباد شرقی- جنب میدان جهاد دانشگاهی, مجتمع آموزشی-تحقیقاتی جهاد دانشگاهی
استان چهارمحال و بختیاری

 
 


رابط رویان
در جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری:


خانم روستایی

تلفن تماس:

038-32253315

   شمارۀ همراه:

   09386851215
شهرکرد خیابان ورزش غربی (خیابان پرستار) ، کلینیک هاجر، دفتر بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی
استان چهارمحال و بختیاری
   
         
 
 
مراحل عضویت و منع قرارداد
 
بانک خون بند ناف رویان تهران
با جهاد دانشگاهی استان

 


 


 

 
                                                                                                  
آمار سایت
آنلاین ها
10
امروز
33
ماه
10404
کل
80875