تماس با نمایندگی استان
مسئول دفتر نمایندگی
بانک ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف رویان
 جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری:


 آقاي شیخیان

 33380722- 038   داخلی 15

038-32253315
 
شهرکرد ـ میرآباد شرقی- جنب میدان جهاد دانشگاهی, مجتمع آموزشی-تحقیقاتی
جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

 
 


رابط بانک خون بندناف رویان
در جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری:


خانم احمدی

تلفن تماس:
038-32253315
شمارۀ همراه:   09386851215
شهرکرد خیابان ورزش غربی (خیابان پرستار) ، کلینیک هاجر(س)
دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی
               استان چهارمحال و بختیاری
   
         
 
 
مراحل عضویت و منع قرارداد
 
بانک خون بند ناف رویان تهران 
با جهاد دانشگاهی استان

                                                                                     
آمار سایت
آنلاین ها
10
امروز
33
ماه
9453
کل
86301